Download


Side navigation


Download rodcertifikater

Rodcertifikat SSL CA

Her kan downloade rodcertifikatet for certifikater udstedt under SSL Server CA.

Certifikater i kæden for SSL server certifikater:
Entrust SSL CA - Entrust SSL CA
Entrust SSL CA - TDC Root CA
TDC Root CA - TDC SSL CA

Specielt for Apache web serveren er her hele kæden: her

Hele kæden er også tilgængelig som PKCS#7: her

Rodcertifikat TDC OCES CA

Her kan du downloade rodcertifikat for certifikater udstedt under TDC OCES CA. Du kan verificere korrektheden af rodcertifikatet, ved at sammenligne miniatureudskrift (fingerprint) der vises ved installationen af rodcertifikatet med den miniatureudskrift som oplæses i telefon ved opringning til 80307012.

Download

Rodcertifikat TRUST2408 OCES Primary CA

Her kan du hente rodcertifikat for certifikater udstedt igennem NemID. Du kan verificere korrektheden af rodcertifikatet, ved at sammenligne miniatureudskrift (fingerprint) der vises ved installationen af rodcertifikatet med den miniatureudskrift som oplæses i telefon ved opringning til 80307012.

Download       

Rodcertifikat Class II

Her kan du downloade rodcertifikatet for certifikater udstedt under TDC Internet Class II.

Download